BERGEN TILKOMSTTEKNIKK

OFFSHORE

BERGEN TILKOMSTTEKNIKK

ONSHORE

Hva er tilkomstteknikk?

Tilkomstteknikk er taubaserte metoder utviklet for bruk innen olje-og gassindustrien hvor bygg og installasjoner er preget av avanserte konstruksjoner. I senere år er tilkomstteknikk i økende omfang også benyttet innen landbasert industri. Dette er noe vi i Bergen tilkomstteknikk AS har spesialisert oss på. Alle våre medarbeidere er sertifisert etter NS 9600