Hva er tilkomstteknikk?

Tilkomstteknikk er taubaserte metoder utviklet for bruk innen olje-og gassindustrien hvor bygg og installasjoner er preget av avanserte konstruksjoner. I senere år er tilkomstteknikk i økende omfang også benyttet innen landbasert industri. Dette er noe vi i Bergen tilkomstteknikk AS har spesialisert oss på.

Tilkomstteknikk (også kjent som industriklatring) er metodene som skal til for å kunne utføre arbeid på vanskelig tilgjengelige, konstruksjoner, installasjoner og terreng uten tilrettelagt adkomst. Man bruker gjerne spesielle metoder (som eksempelvis fjellklatring) og utstyr som håndterer krevende forhold. Tau og klatreteknikk er de viktigste hjelpemidlene for adkomst og sikring av personell.

Tilkomstteknikk er en effektiv arbeidsmetode der sikkerheten er godt ivaretatt. I tillegg er dette en kostnadsbesparende metode for arbeid på steder med vanskelig adkomst hvor det vanligvis brukes stillas, lift og lignende. Annet pågående arbeid i området vil heller ikke bli forstyrret. Man kan redusere kostnadene med opptil 80% sammenlignet med andre metoder, som for eksempel å bygge stillas.